Výpověď smlouvy o právním zastoupení je ze strany doktora Jelínka zcela legitimní krok. Narušení důvěry mezi klientem a advokátem je zjevně oboustranné. V současné době zvažujeme podnět k advokátní komoře pro nerespektování pokynů klienta, paradoxně se k tomu Karel Jelínek přiznává i ve zdůvodnění své výpovědi. Není přípustné, aby advokát vědomě činil kroky zcela proti vůli klienta a ještě k tomu využil vystavené plné moci. Smyšlené konstrukce o jakési klientské síti obsažené v jeho výpovědi jsou natolik absurdní, že nemá z mého pohledu smysl je komentovat.

Jak jsem již mnohokrát uvedl: časopis Promenáda vychází přes dvacet let, řada ve výpovědi zmíněných společností jsou inzerenty tohoto časopisu řadu let nebo po celou dobu jeho vydávání. Společností, které využívají časopis pro svou prezentaci, jsou desítky. Vydavatelství Promenáda je veřejnou obchodní společností, od svého vzniku je rodinným podnikem se dvěma společníky, jedním z nich jsem já a jsem také od počátku statutárním zástupcem společnosti. Pokud bych při vstupu na radnici společnost opustil, znamenalo by to její faktický zánik – veřejná obchodní společnost musí mít dva společníky. Mnohokrát jsem jasně řekl, že nepohřbím dvacet let tradice a ze společnosti neodejdu. Mé působení ve společnosti není v rozporu s žádnými legislativními pravidly, faktické působení je velmi omezené, protože současná práce na radnici mě nepouští kolikrát už ani za vlastní rodinou.

Odmítám jakékoliv konstrukce neobjektivního rozhodování, navíc všechna rozhodnutí jsou výsledkem většinového názoru celé koalice, nikoliv rozhodnutím jedince. Skutečnost, jak otevřeně jsou radní nebo koaliční kluby z mé strany informováni, může potvrdit kdokoliv z kolegů.

Když jsem před dvěma lety hlasoval PRO angažmá dr. Jelínka do služeb města, netušil nikdo z nás, kam až je schopen zajít při nerespektování diktátu svých radikálních názorů s černobílou optikou – k paranoidním spekulacím, přičemž zákon o advokacii se pro něj stal jen bezcenným cárem papíru.