Ministr Babiš si při návštěvě Karlových Varů Císařské lázně prohlédl a skutečně přislíbil pomoc. Nyní tento slib nabývá konkrétních rozměrů a stát se k účasti na obnově lázní hlásí. V současné době odesílám dopis právě ministru Danielu Hermanovi se žádostí o jednání již ke stanovení konkrétního postupu a míry podpory mezi všemi zainteresovanými stranami ministerstvem financí a kultury, krajem a městem. Pokud dojde k dohodě na účasti při obnově této národní kulturní památky ze strany státu v rozsahu 200 až 300 milionů korun, bude neprodleně upravena projektová dokumentace do úspornějšího řešení a následně související kroky vedoucí k zahájení revitalizace. Město i kraj mají svou finanční účast dánu usnesením zastupitelstev a věřím, že svým závazkům obě instituce dostojí.