Dosavadní vývoj růstu návštěvnosti vnímám velmi pozitivně, a to nejen z důvodu vracející se klientely z Ruské federace a Ukrajiny, ale také vzhledem k růstu dalších hlavních zdrojových segmentů pro Karlovy Vary.

Těmi jsou čeští hosté a hosté z Německa, roste také počet návštěvníků z Číny, byť stále jen na krátké pobyty. Na pozitivním trendu se jistě podílí pozice České republiky jako bezpečné destinace a svou roli určitě sehrává také dlouhodobá marketingová strategie města, kterou poslední léta budujeme a přináší své ovoce.

Významnou úlohu v našem snažení sehrává elektronická komunikace směrovaná na cílové trhy. Za tyto kampaně bylo již naše infocentrum v nedávné minulosti oceněno v řadě soutěží.

Nevyzpytatelným faktorem v budoucím vývoji však stále zůstává vývoj mezinárodní situace, jejíž vliv na návštěvnost našeho města je značný a bezprostřední. Nezbývá tak než systematicky pokračovat v práci na marketingu destinace a zároveň si přát, aby mezinárodní prostor byl co nejklidnější.

Po předchozích hubených letech jsem v této otázce optimistou a věřím, že současný trend bude pokračovat, byť třeba ne s tak výrazným růstem jako v prvním pololetí tohoto roku.