Výběrové řízení zatím ukončené není. Porota se s oběma kandidáty sešla, ale my nyní vedeme odbornou debatu nad územím širšího centra a dolního nádraží, k níž byli oba kandidáti pozváni. S jejich návrhy, jak toto území řešit, bude nyní porota seznámena a závěr by měla vyřknout příští týden. U KV Areny je to složitější. Na poslední radě jsme jednali jako valná hromada o změně jednatele této společnosti, protože s jeho prací jsme dlouhodobě nespokojeni pro jeho manažerská selhání a pochybení. Všechny výhrady jsou obsaženy v důvodové zprávě. Tento bod byl ale z jednání rady města zatím stažen.