Komise lázeňství vyjádřila nesouhlas s tím, že se v nedaleké Vřesové budou likvidovat kaly z ropných lagun na Ostravsku. Prý to může poškodit pověst Karlových Varů jako lázeňského města. Rada města vám uložila, aby jste vyvolal jednání, které by vedlo k zastavení této akce. S tím, že pokud se už mají nějaké kaly ve Vřesové likvidovat, tak pouze z lokálních zdrojů. Máte šanci uspět?

To zatím opravdu nemohu říci, je to složitá záležitost. Nejdříve musím počkat na stanovisko právníků, které jsme si k tomu vyžádali. Až na základě právního rozboru můžeme vyvolat případné jednání s příslušným odborem Krajského úřadu Karlovarského kraje a s dalšímu institucemi či subjekty.