Pan Richter měl výhrady k tomu, že když po problémech a zjištěných chybách v ekonomice školy skončil jako ředitel, tak nebyl důvod mu dávat výpověď jako zaměstnanci z nadbytečnosti. Tvrdil, že protože jí dostal od pracovnice tehdy pověřené řízením školy, tak je neplatná a nebyla správně doručená.

Zatím se konaly dva soudy a to okresní a krajský. Ty daly bývalému řediteli za pravdu a měl by inkasovat náhradu ve výši 824 tisíc korun. Mezitím už dostal další výpověď.

My peníze vyplatíme, ale budeme pokračovat v případu a celou záležitost bude škola řešit u nejvyššího soudu. Domníváme se po konzultaci s advokáty, že právo je na naší straně a tehdejší pověřené vedení mělo právo výpověď udělit. Osobně si za tímto názorem stojím, protože pokud správný není a někde by skončil ředitel školy, tak než se vybere nový, nemohla by škola nic podepisovat a řešit. A to podle mě není správné. Uvidíme, jak bude vše pokračovat.