Zrekonstruováno bylo přes 11 kilometrů silnic a čtyři mosty, a to ve Žluticích, Pile, Chyši a Šindelové. Většina akcí na krajských silnicích byla financována za podpory dotace z Regionálního operačního programu Severozápad. Celkem prošlo rekonstrukcí čtrnáct úseků krajských silnic, z toho deset investičních s přispěním peněz právě z tohoto programu. Je to mimo jiné silniční spojení Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí, modernizace další části silnice ve směru z Merklína do Pstruží nebo průtah ve Skalné. Kromě toho jsme nechali provést drobné úpravy a údržbu silniční sítě za 76 milionů korun. Na 42 kilometrech silnic došlo k souvislým opravám povrchu, opravovaly se propustky i opěrné zdi. V uplynulém roce se investovalo do rekonstrukcí mostů a silnic v regionu přibližně 472 milionů korun. Pro letošní rok bylo také nutné počítat v důsledku poklesu příjmů do rozpočtu s omezením plánovaných oprav o desítky milionů.