Situace je to vážná, tím spíše uvědomíme-li si, že se do míry nezaměstnanosti většinou na jaře a začátku léta promítají pracovní místa vznikající jako sezónní. Také největší nápor absolventů škol přichází většinou až v září. To dokumentuje, že se kraj skutečně nenachází v dobré kondici. Navíc jsme krajem s vůbec nejnižším podílem na HDP. Podle mého názoru za to může strnulost a pasivita krajského koaličního vedení ČSSD a KSČM. Zejména ČSSD zcela nedostála slibům, s nimiž v roce 2008 do krajských voleb šla a s nimiž zvítězila.

ČSSD v roce 2008 občanům slibovala například to, že na území kraje vytvoří podmínky pro umisťování domácích a zahraničních investic. Ano, to by skutečně mohla být cesta, ale jaká je realita? Vedení kraje nevykonalo vlastně nic. Podíl přímých zahraničních investic je v v kraji dokonce jeden z nejnižších v rámci celé ČR. Dalším slibem ČSSD bylo, že v oblastech s vysokou nezaměstnaností podpoří podnikatelské aktivity. Kde jsou?

Jak z toho ven? Bez investic to nepůjde. Musíme především změnit strukturu ekonomiky kraje. Potřebujeme ty firmy, které používají moderní technologie a postupy. Jedině ty jsou schopny stát se dlouhodobě páteří prosperující krajské krajské ekonomiky. Chceme je přesvědčit, že v kraji budou mít potřebné podmínky a že zde najdou dostatek vzdělaných zaměstnanců.

Chceme maximálně využívat strukturálních fondů EU. Je potřeba umožnit lidem další vzdělávání a tím konkurenceschopnost na trhu práce. Zároveň je nutné zmapovat, jaké lidi firmy v regionu potřebují. Současná krajská vláda v tomto směru zcela zaspala. Musíme zastavit odliv vzdělaných lidí z kraje a zejména vysokoškolákům nabídnout v kraji perspektivu, aby neodcházeli jinam. Musíme proto komunikovat se zaměstnavateli. Chceme být například iniciátory toho, aby sami zaměstnavatelé nabízeli studentům stipendia a granty. Musíme se ale postarat také o současné nezaměstnané. Chceme, aby vznikl motivující a spravedlivý systém veřejné služby, který bude zvýhodňovat aktivní a pracovité lidi, kteří se po ztrátě zaměstnání dostali do nepříjemné osobní situace.

Pevně věřím, že dostaneme po volbách šanci nezaměstnanost v Karlovarském kraji zkrotit.