Faktem je, že v loňském roce došlo z důvodu celosvětové hospodářské krize k celkovému poklesu cestovního ruchu a samozřejmě i ke snížení návštěvnosti Karlových Varů. Výsledky letošního roku jsou v tomto ohledu přece jen o něco optimističtější, nicméně i přesto je třeba si uvědomit, že bez cílené a intenzivní propagace nemůžeme očekávat výrazné zlepšení této situace. Obzvláště v případě Karlových Varů, které jsou na cestovním ruchu a lázeňství postaveny a vývoj v této oblasti se přímo či nepřímo dotýká i všech jeho obyvatel. Pokud bych měl hovořit konkrétně, pak za hlavní nedostatky v oblasti propagace našeho města považuji jistou setrvačnost a absenci nových marketingových aktivit, které by odrážely současné trendy v cestovním ruchu a poptávku ze strany potenciálních návštěvníků města. V tomto ohledu by jistě prospěla užší spolupráce města se soukromými subjekty, které by se aktivně podílely na vytváření ucelené koncepce cestovního ruchu i na její následné realizaci. Bude-li se cestovní ruch v našem městě úspěšně rozvíjet, přinese to více pracovních příležitostí v Karlových Varech, a to nejen v oblastech, jako jsou hotelnictví, gastronomie a služby, ale i ve všech ostatních navazujících odvětvích.