Toho, co se s podporou Regionálního operačního programu (ROP) v kraji realizovalo, není málo. S evropskými penězi se díky ROPu můžete potkat například v karlovarském areálu Rolava, v Centru technického vzdělávání v Ostrově nebo třeba v mateřských školkách v Chebu. Vypočítávat by se dalo dlouho, celkem bylo v Karlovarském kraji z ROP Severozápad podpořeno přes 120 projektů. V souvislosti s rozdělování dotací z ROPu se kvůli policejnímu vyšetřování bývalého ředitele Úřadu Regionální rady mluvilo o podezření z korupce. Vyšetřování ale odhalilo nic, co by nějak zpochybnilo systém rozdělování dotací. Spolu s problémy kolem projektů Krajské zdravotní, která sdružuje nemocnice Ústeckého kraje a za dotace z ROP pro ně nakoupila zdravotnické přístroje, však toto vyšetřování vyvolalo kontrolu 35 vybraných projektů ze strany ministerstva financí. Tato kontrola stále probíhá a předpokládáme, že bude bohužel ukončena až v dubnu. Úkoly, které má ROP plnit, ale nejsou nijak ohroženy, dál probíhá proplácení dotací u dokončených projektů i přijímání dotačních žádostí. O tom, že Regionální operační programu Severozápad funguje v běžném režimu, svědčí i to, že do programu je možné nadále podávat žádosti o dotace. Nová výzva k předkládání žádostí je vyhlášena od 15. března. Žadatelé mohou předkládat projekty zaměřené na rozvoj a modernizaci v oblasti školství nebo projekty z oblasti cestovního ruchu, které řeší zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení.