Krajská pobočka Úřadu práce v Karlových Varech ve spolupráci s Úřadem práce Annaberg – Buchholz pořádá 8. září od 10 hodin v Krajské knihovně Karlovy Vary 4. přeshraniční burzu práce. Akce je pořádána jako projekt v rámci přeshraničního partnerství EURES Tri-Regio. Tato aktivita je vedena snahou nabídnout zaměstnání občanům, absolventům škol a ostatním zájemcům, kteří hledají práci v německy mluvících zemích, a to přímým kontaktem s potenciálním zaměstnavatelem. Zároveň je naší snahou zprostředkovat službu firmám, které pracovní síly hledají a potřebují. Na této akci budou vystavovatelé z Německa i Rakouska. Návštěvníci akce se mohou těšit na přednášky firem na téma život a práce v Německu, agenturní zaměstnávání v Německu a odborné zprostředkování hotelového a restauračního personálu.
Navazujeme tak na předchozí úspěšné burzy práce v Německu i České republice. Návštěvníci burzy budou
mít šanci seznámit se s možností odborného vzdělání a pracovního uplatnění v Německu nebo Rakousku.
Vstup na akci je volný.