Tak tu dobu před dvaceti lety jsem prožíval velmi intenzivně a silně. Studoval jsem tehdy vysokou školu v Praze, takže jsem se zúčastňoval všech shormáždění a důležitých akcí. Byly to velmi rušné dny, a bylo cítít, že se něco děje. K Jindřichovi Konečnému mám velmi silný vztah, protože to byl jeden z lidí, kteří bojovali za pravdu a demokracii. O politiku se však nezajímal pouze během revoluce, ale i po ní se dál aktivně zapojoval do dění v republice i regionu a rozhodně nebyl lhostejný. Je to tedy osobnost, která si zaslouží úctu. I proto jsme se rozhodli udělat pamětní desku a umístit jí u hlavní pošty, kde se právě v roce 1989 konala shromáždění, na kterých Jindřich Konečný odvážně mluvil a vystupoval. Je moc dobře, že takoví lidé jako byl on jsou a snaží se věci měnit k lepšímu. Jindřich Konečný si tedy vzdání holdu rozhodně zaslouží.