V karlovarské porodnici chtějí co nejvíce umožnit maminkám i jejich rodinám a blízkým prožívat jedno z nejkrásnějších období života společně. Proto primář oddělení ve spolupráci se zdravotnickým personálem rozhodli o téměř celodenní možnosti návštěv, a to od 10.00 - 19.00 hodin po celý týden. Pro tento účel byla také zřízena příjemně vybavená návštěvní místnost, kde mohou návštěvy pobývat určitou dobu, aniž by narušovaly chod oddělení a soukromí ostatních žen. Vždy je však vhodné ohlásit se u přítomného personálu a respektovat momentální situaci. V karlovarské porodnici věří, že toto rozšíření návštěvních hodin přijme veřejnost kladně, a děkují za vzájemné pochopení a spolupráci.