V rámci výstavby pavilonu akutní medicíny dojde v průběhu letošního května k nezbytným změnám v dopravní a parkovací situaci v areálu nemocnice v Karlových Varech. Ta se bude měnit v souladu s harmonogramem demoličních a stavebních prací. Je nutno zajistit chod nemocnice a současně bezpečí pacientů, personálu a návštěvníků. O všech podstatných změnách budeme veřejnost informovat prostřednictvím sdělovacích prostředků a webových stránek nemocnice v Karlových Varech (www.kkn.cz), kde bude speciální odkaz na aktuální informace v této věci. Proto apelujeme na všechny, aby respektovali omezení vjezdu i parkování v zájmu vlastního bezpečí i ochrany svého majetku.
Vedení nemocnice děkuje všem za pochopení této mimořádné situace.