Zatím máme evidovaných sedm dětí, ale očekáváme, že se ještě bude zájem zvyšovat. Pobyt připravujeme na poslední týden v červenci a druhý týden v srpnu. Pro děti jsme přichystali například kurzy první pomoci, nejrůznější výlety, kreslení, plavání v bazénu a také kurz v rozpoznávaní jedovatých rostlin. Program je opravdu pestrý.