Zrušení základní školy Klínovecká bylo odsouhlaseno zastupitelstvem k 31. 7. 2008. Již jsem k této věci podepsal návrh na vyřazení ze seznamu škol Ministerstva školství. Co se týká zahrádkářské kolonie, po určitých reakcích některých orgánů, se situace změnila. Rozhodnutí sice není definitivní, ale zatím se vyhlídky asi pro dvě třetiny uživatelů stávají nadějnějšími. Čekáme ještě na stanovisko dopravního inspektorátu. V případě, že se situace nezmění, budou moci tito zahrádkáři zůstat na pozemcích až o pět let déle.