Problém je v tom, že letos nebyly vypsány dotační tituly na přestavbu nebytových prostor na bytové. Z toho důvodu jsme museli tento projekt odsunout na příští rok, ale už nyní připravujeme potřebnou dokumentaci. Pokud v příštím roce dotaci získáme, tak samozřejmě tento projekt uskutečníme. Ubytovnu jsme prozatím alespoň zabezpečili, aby tam nemohl nikdo vniknout.