Tak například se chceme pustit do vybudování hřiště pro děti a mládež v Drahovicích poblíž Mozartovy ulice a náměstí Řezáče. Hodláme také začít s revitalizací prostoru intravilánu na starorolském sídliště ve Dvořákově ulici. Na základě častých stížností obyvatel z Tuhnicích chceme rovněž vyřešit prostranství před obchodním domem Meteor.