Bohužel, můj návrh na Hanzlovo odvolání nebyl zařazen na program jednání dozorčího výboru, který se sešel ve středu. Nebyla ochota o tomto jednat. Ekonomická situace v nemocnici je ovšem vážná, vždyť dluh se k 30. červnu letošního roku vyšplhal až na 41 milionů. Proto budeme požadovat, aby o Hanzlově odvolání jednala valná hromada krajské nemocnice, tedy rada kraje.