Momentálně jsme oslovili vodohospodářského odborníka, který nám s přípravou protipovodňových opatření poradí. Na základě jeho stanoviska a doporučení potom budeme pokračovat v dalších krocích. Ministerstvo zemědělství na tyto akce peníze má, je jen potřeba o ně zažádat a připravit kvalitní projekt, který nám pomůže dotace získat.