Nová pravidla už jsou připravena, má je u sebe náměstek Hybner. Co ale vím, tak ještě nebudou k dispozici na jednání bytové komise, která zasedne příští týden ve středu. V listopadu už by ale měla být komisí i radou města schválena. Novinkou v nich například je, že o uživatelích bytů, které potřebují investice do sto padesáti tisíc korun, rozhodne to, jak přicházely od lidí žádosti, kritériem bude tedy doba obdržení žádosti. O bytech, ve kterých bude potřebná oprava vyšší než sto padesát tisíc korun, rozhodne výběrové řízení.

Co se týče druhé otázky, mám stále za to, že zásady schválené radou města na podzim roku 2005 se týkaly jen jednoho okruhu bytů. Tehdy se totiž uvolnilo osm městských bytů a rada se usnesla, že o nich rozhodne výběrové řízení formou losu. Z těchto zásad pro mě nevyplývá, že platí i pro další kola obsazování městských bytů. A že náměstek Hybner říká, že stále platí? Já si myslím, že usnesení o povinném výběrovém řízení na obsazení bytů si každý vykládá jinak.