U nemelanomových kožních nádorů, bazaliomů a spinaliomů jsou to převážně lidé vyššího věku, kteří v průběhu života trávili hodně času na slunci a mají kůži slunečním zářením významně poškozenou.

A kdo patří do rizikové skupiny u zhoubného nádoru?
Vznikem melanomu jsou více ohroženi lidé se světlou kůží a sklonem k tvorbě pih. Dále ti, kteří se dětství a dospívání opakovaně spálili. Do ohrožené skupiny patří také lidé s mnohočetnými mateřskými znaménky či lidé, kteří již melanomem onemocněli.

Máme se tedy sami hlídat?
Velmi důležité je, aby si lidé samo na své kůži všímali změn, které mohou signalizovat kožní nádor. Velmi dobrými pomocníky jsou rodinní příslušníci, zdravotní sestry, kosmetičky, pedikérky a samozřejmě praktičtí lékaři i lékaři dalších odborností. Úspěšnost těchto preventivních postupů by se měla projevit záchytem kožních nádorů v časných stádiích, kdy jsou velmi dobře léčitelná. Nechte si zkontrolovat mateřská znaménka vašim dermatologem jednou za rok a nadále si kontrolujte znaménka sami nebo za pomoci jiné osoby alespoň jednou měsíčně.

Co značí již závažný problém?
Pro zhoubné kožní nádory je typický trvalý a agresivní růst, proto je třeba věnovat pozornost každému ložisku na kůži, které mění tvar nebo barvu, zvětšuje se a vyvyšuje nad okolní kůži. Mokvání a krvácení již bývají často známky pokročilého nádoru.