Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV) se rozhodl zareagovat na situaci, při které se stále více lidí dostává do zbytečných problémů v souvislosti s jízdou bez platného jízdního dokladu. Dlužné částky mohou totiž být neúměrně zvyšovány o další náklady spojené s jejich vymáháním.

„Stále častěji se do těchto problémů dostávají i děti, kdy mnohdy jejich zákonný zástupce ani netuší, že jeho dítě bylo přistiženo při jízdě načerno a dluží někde peníze. Z těchto důvodů a v souvislosti se vznikem vlastní přepravní kontroly jsme se rozhodli otevřít lidem možnost, aby si ověřili, zdali nemají u naší společnosti evidovanou pohledávku,“ uvedl Lukáš Siřínek, místopředseda představenstva DPKV.

Hlavním cílem tohoto kroku je, aby měl kdokoliv možnost, ať si je či není vědom nějaké pohledávky z jízdy bez platného jízdního dokladu, ověřit si skutečný stav a vyhnout se tak dalším, nepříjemným následkům.

„Není v zájmu DPKV přivádět naše cestující do problémů, ale naopak jim otevřít co nejsnadnější cestu k řešení, které bude pro obě strany co nejpřijatelnější,“ dodal Siřínek.

Možnost ověřit si, zda nejste dlužni, se týká pohledávek z přepravní kontroly od roku 2017. Starší pohledávky již nejsou v kompetenci DPKV. V praxi dotaz na pohledávku spočívá v možnosti vyplnění kontaktního formuláře na stránkách www.dpkv.cz sekce „Jízdné“ záložka „Přepravní kontrola“, kde je aktivní odkaz na formulář.

Po vyplnění se formulář elektronicky odešle do společnosti a do deseti pracovních dnů vás kontaktuje pracovník, který záležitost vyřeší.

Lidé, kteří nemají k dispozici internet nebo upřednostňují osobní jednání, mohou po předem domluveném termínu přijít na oddělení přepravní kontroly na dolním nádraží. U osob mladších 15 let je osobní návštěva jejich zákonného zástupce nezbytná.