V Česku přitom podíl nezaměstnaných mírně vzrostl, a to ze čtyř na 4,1 procenta. Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázal jeden okres, a to Sokolov s 5,7 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Cheb, bylo to 2,3 procenta. V okrese Karlovy Vary byl 3,8 procenta.

„Karlovarský kraj evidoval k 31. červenci celkem celkem 5 656 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 177 vyšší než v předchozím měsíci a o 1 892 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,5 uchazeče. Z toho nejvíce v okrese Sokolov 4,6. V okrese Karlovy Vary 1,3 a v okrese Cheb 0,7,“ uvedla Veronika Dankanicsová, vedoucí oddělení trhu práce krajské pobočky úřadu práce.

Ke konci měsíce července bylo evidováno na krajské pobočce Úřadu práce v Karlových Varech 4 386 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 52 procenta.

V evidenci bylo 1 044 osob se zdravotním postižením, což představovalo 12,3 procenta z celkového počtu nezaměstnaných. Ke konci měsíce bylo evidováno 267 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Jejich počet stoupl ve srovnání s předchozím měsícem o 4 osoby a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 116 osob.