Dvě ze škol, které se ve městě nacházejí, chce kraj sloučit. Místní zastupitelé však chtějí přijít s možným řešením, jak z tohoto rozhodnutí udělat pro lidi i pro město lepší variantu.

„Město Žlutice teď musí čelit záměru kraje, který se rozhodl spojit naši základní uměleckou školu a základní školu praktickou dohromady. Jedná se o to, že zde máme školy, které patří městu i kraji. Ty krajské jsou ve městě hned tři. Kromě již zmíněných dvou k nim patří ještě střední lesnická škola. Té se tento problém však netýká,“ řekl starosta města Václav Slavík, který je zároveň ředitelem Základní školy praktické ve Žluticích.

„Lidem ve městě a ani zastupitelům se toto rozhodnutí kraje nelíbí a vyvstala zde určitá vlna nesouhlasu,“ dodal.
„Záměrem našeho města je pokusit se o převedení všech záležitostí ohledně škol z Karlovarského kraje pod nás, aby si je mohly Žlutice spravovat samy. V pondělí proběhlo zasedání zastupitelstva, kde bylo odsouhlaseno pokračování v tomto záměru,“ doplnil dále Václav Slavík.

„Před samotným zasedáním proběhly i dvě pracovní schůzky, kde jsme diskutovali s řediteli obou škol. Zde byly vyřčeny veškeré otázky a projednány všechny varianty, týkající se řešení tohoto problému. Obě školy totiž sídlí v budovách, které patří kraji. Proto budou rovněž rozpracovány možnosti, kde budou sídlit dále. Do záměru kraje o sloučení těchto škol chceme mluvit už teď, dokud je nějaká reálná šance na prosazení postojů města,“ pokračoval starosta.

„Chceme mít ve Žluticích střediska, kde se budou mít možnost vzdělávat jak nadaní žáci, tak i ti méně nadaní,“ dokončil Václav Slavík.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje rozhodlo, že sloučení těchto příspěvkových organizací má nabýt úplné platnosti 1. července letošního roku. Další změny tohoto rozhodnutí jsou však možné. Záleží, jak budou vyhodnoceny žádosti a návrhy města Žlutice.

Zdeněk Hnízdil