Během rekonstrukce Moravské ulice v roce 2019 v Karlových Varech se měnil projekt i formát dlažby a památkáři z Národního památkového ústavu v Lokti (NPÚ) upozorňovali, že je to špatně. Vedení ale i přesto města trvá na tom, že práce byly provedeny odborně a že za to, že Moravskou ulici spláchla velká voda, můžou extrémní meteorologické podmínky. Škodu, která dosahuje mnoha milionů korun, se město bude snažit uplatnit v rámci reklamace u zhotovitele. Pokud to nevyjde, budou chtít vyplatit pojistku. Podle ředitelky NPÚ Romany Riegerové je ve všech takových případech za provedené práce zodpovědný projektant a také dozor.

„Moravská ulice už je zprůjezdněná, stále zde ale platí jednosměrný provoz. Povrch jsme opravovali jen provizorně, kdy jsme díry zasypali asfaltovou drtí a zarovnali s terénem,“ říká mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

Podle něho se ještě tento týden mají na místě sejít zástupci města jako zadavatele, zhotovitelská firma, tedy společnost Algon a.s., která ulici za 41 milionů zrekonstruovala, a úředníci z technického odboru. „Na této schůzce se bude řešit i reklamace u zhotovitele, kterou jsme ještě neuplatnili. Je ale naší povinností zakázku v takovém případě reklamovat. Otázkou je, jak moc budeme úspěšní, protože ulice byla poškozena během živelné pohromy. Pokud bude reklamace zamítnutá, obrátíme se na pojišťovnu. Právě pojistky řeší živelné pohromy,“ argumentuje mluvčí Kopál.

Ten nakonec pro rozhovor „Radnice: Moravská ulice byla opravena pořádně. Projekt i dlažba se ale měnily“ potvrdil, že se při realizaci ledacos měnilo. „Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je v procesu posledním stupněm, se neměnila. Během realizace se měnila řada věcí i dokumentace, měnil se i formát kostek,“ přiznává mluvčí radnice a na dotaz, zda o tom byli informováni památkáři, odpovídá: „Otázkou je, kteří. Odbor památkové péče byl účastníkem řízení a toho jsme informovali. Národní památkový ústav účastníkem řízení nebyl.“

Ředitelka NPÚ reaguje, že se o změnách rekonstrukce průběžně dozvídali. „Upozorňovali jsme město, že to je špatně a že postupuje v rozporu s podmínkami, které byly uvedeny ve schváleném projektu, tedy v projektu, který prošel schvalovacím procesem dotčených orgánů. Jediné, k čemu jsme se vyjadřovali, byla projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, kde byl zvolen formát kostek o rozměru 16x16 centimetrů (nakonec byla použita mnohem menší dlažba – poznámka redakce). Také jsme město upozorňovali, že pro výsyp spár mezi kostkami je mnohem vhodnější písek než štěrk,“ vysvětluje ředitelka Riegerová s tím, že zhotovitelská firma Algon musela postupovat podle projektu. Za výslednou práci je tedy podle ní zodpovědný především projektant a pak dozor, který musí dílo kontrolovat.