Ačkoliv devětatřicetiletý Karlovarák Jaroslav Vyčichlo nemá žádné studijní zkušenosti s historií, ta se stala během jeho posledních dvaceti let jeho největší životní vášní. Z jeho informací dokonce čerpají i odborné literatury. Jaroslav Vyčichlo totiž mapuje památky na Karlovarsku a zřídil na to i internetové stránky Památky a příroda Karlovarska, které jsou vyhlášené napříč celým regionem. Zájemce, který hledá cenné informace o historii Karlovarského kraje, totiž na nich najde mnohdy více i než ve všeobecně známých a odborných internetových zdrojích.

Jak to vlastně celé začalo? Historii mě lákala vždycky, mohou za to i rodiče. Ale ten zásadní zlom přišel s obnovou Horního hradu. To se psal rok 2003 a já byl přímo u toho, když Pavel Palacký začal hrad Hauenštejn opravovat. Já byl v té době jeden z dobrovolníků, kteří začali hrad dávat do kupy. Pak jsem se hodně začal zajímat o hrady na celém území republiky a sbíral o nich informace. Ty jsem ale nikam nezveřejňoval a dával si je vlastně do zásuvky,“ vypráví Jaroslav Vyčichlo.

Během shromažďování dat mu ale došlo, že toho je opravdu mnoho. „Všechny hrady na našem území bych prostě nezvládl. A tak se nějak zrodil ten nápad na zřízení internetových stránek, které by se věnovaly jen památkám z našeho regionu. Ty jsem založil v roce 2009,“ pokračuje nadšenec, jenž si už ale nepamatuje, který objekt byl tím prvním.

Mattoniho vila, která je součástí Lázní Kyselka.
Proslulé Mattoniho vile v Kyselce hrozila demolice, postupně se opravuje

Mapování památek v regionu je jeho velkým koníčkem, kterému obětuje spoustu volného času. Všechna místa, která se na stránkách objevily, osobně navštívil. Navíc se k nim průběžně vrací, protože data se musí průběžně aktualizovat a doplňovat například i proto, že majitelé památek se mění, mění se i jejich využití.

Stránky obsahují tisíce informací

„V současné době obsahují stránky přibližně 1700 objektů a asi 22 tisíc fotografií. Mám nabraných spoustu míst, která čekají teprve na zpracování,“ vysvětluje amatérský historik. Jak stránky dokládají, konkrétně k 10. červenci aktuálně obsahovaly 1557 architektonických památek, 26 přírodních rezervací a 21618 fotografií. Jaroslav Vyčichlo byl v roce 2015 spoluzakladatelem Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska. Impulsem pro jeho vznik bylo nalezení zdevastovaných křížů, které spolek pomáhal vykopat.

Památky a příroda Karlovarska nabízejí cenná data. Založil je historik amatér
Co jsou Památky a příroda Karlovarska?
Jde o Regionální internetovou topografickou encyklopedii Karlovarského kraje. Projekt věnovaný historickým památkám a přírodním krásám Karlovarska a všem, kteří se touto krajinou rádi toulají a objevují ji, a hlavně všem, kteří by ji objevovat chtěli začít.

Stránky Památky a příroda Karlovarska si kladou za cíl popularizaci našeho okolí, jeho historie a zvýšení zájmu o ochranu kulturně-historického a přírodního bohatství Karlovarského kraje.
Stránky Památky a příroda Karlovarska se snaží navázat na místopisné práce regionálních historiků a badatelů, především na Topografii Antona Gnirse či Umělecké památky Čech kolektivu autorů, dále na souhrnné práce Richarda Schmidta, Stanislava Wiesera či Gertrudy Träger ad.

Hlavním cílem projektu je zmapovat, zdokumentovat a popsat všechny historické a přírodní památky Karlovarského kraje, dnes již z části zaniklé, získané poznatky následně encyklopedicky utřídit a obratem publikovat široké veřejnosti v podobě jedinečné souhrnné regionální topografické internetové prezentace.
Podnětem je především snaha o větší poznání historických a kulturních souvislostí našeho regionu, abychom mohli lépe pomáhat spolu s Vámi ku zkrášlení a záchraně našeho okolí a domova.

Právě i ostatní členové spolku mu při sběru dat hodně pomáhají. Jak už bylo zmíněno, stránky obsahují tisíce fotografií a ty mu musí někdo pomoci obstarat. „Mám asi takových deset stálých spolupracovníků. Já osobně ale čerpám z odborných publikací, kronik a map, které jsou k dispozici na internetu. Tam se toho dá hodně najít. Osobně ale navštěvuji i knihovny a archívy. Zpracovat jedno místo není vůbec jednoduché, na mých internetových stránkách je mnoho komplikovaných objektů, které byly hodně časově náročné,“ prozrazuje.

Jaroslav Vyčichlo.Jaroslav Vyčichlo.Zdroj: Foto: se svolením Jaroslava Vyčichla

Sám osobně nemá jen jedno konkrétní místo, které by mu přirostlo k srdci. „Těch míst je více a jde především o ty, které sami se spolkem opravujeme. Teď jsme se třeba vrhli na Svatobor, který se nachází v Doupovském Hradišti. Opravujeme zde kostel a hřbitov. Teď právě zpracováváme podklady k Doupovským horám, respektive k Újezdu. Jak je to s financováním? Jde o dobrovolnickou činnost, takže práce děláme zdarma. Vzhledem k tomu, že opravujeme památky, na jejichž záchranu jdou dotace, nemusíme se starat o materiál. Co se týče stránek Památky a příroda Karlovarska, tak ty financoval Karlovarský kraj,“ upřesňuje Jaroslav Vyčichlo.

Cíl je jasný - zmapování všech památek

Jeho velkým snem je zmapovat kompletně všechny památečné objekty i místa na území Karlovarského kraje, což hodně vysoká laťka. Jednu z nejvyšších met už má, jeho pasáže citují i odborníci. „Samozřejmě, že mě to velmi těší a hodně si toho vážím. My se naopak snažíme o propagaci všech, kterým není osud památek v našem regionu lhostejný. Tyto lidi zmiňujeme na našich konferencích, které se konají pravidelně každý rok,“ říká nadšenec.

Návrh Chebského mostu.
Chebský most bude stát minimálně 350 milionů. Jeho podoba stále není jasná

Ten si je dobře vědom, že karlovarský region je v mnoha ohledech výjimečný. A člověk nemusí až tak dlouho pátrat v minulosti, ta nedávná je toho totiž důkazem. Osud region velmi ovlivnilo dění související s okupací i událostmi po druhé světové válce, kdy po nuceném odsunu Němců zanikla spousta obcí i města, do kraje tak přišli lidé až z druhé strany republiky. „Důvod, proč jsem stránky založil, pramení opravdu z toho, že historie je můj velký koníček. Zajímám se o náš region, protože zde žiji a protože vím, že je v lecčems jedinečný,“ říká zakladatel internetových stránek.

Nadšenci založili spolek pro dokumentaci

Letos pořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska už pátý ročník konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji. Smyslem setkání je podle jeho zakladatelů prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu, a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory. Cílem konference je rovněž setkání zástupců nejrůznějších odvětví památkové péče v Karlovarském kraji a předávání si zkušeností při záchraně a obnově kulturního dědictví regionu. „Letos se přednášek účastnili pracovníci regionálních muzeí a dalších odborných institucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků i majitelé památkových objektů. Konference byla tentokrát tematicky zaměřena především na regionální památky a památkovou péči, ochranu kulturní krajiny, její význam však jistě přesáhl rovněž do oblasti cestovního ruchu, pro který jsou realizace záchrany a obnovy kulturního dědictví regionu důležitým aspektem rozvoje,“ vysvětluje historik amatér. Konference pořádané spolkem jsou důkazem, že i když nejde o vystudované odborníky, jejich znalosti a zkušenosti mají obrovský význam.

Jaroslav Vyčichlo.Jaroslav Vyčichlo.Zdroj: Foto: se svolením Jaroslava Vyčichla

Stránky Památky a příroda Karlovarska navíc obsahují i odborné texty autorů, kteří, jak jejich zakladatel dodává, dýchají pro kulturně-historické a přírodní bohatství našeho okolí.

Orientaci a vyhledávání na stránkách, které obsahují tisíce údajů, pomáhá šikovné třídění na několik kategorií. Zájemce tu může hledat podle katastru, stavu daného objektu, jeho slohu, typu i podle toho, zda je přístupný veřejnosti.

Památky a příroda Karlovarska nabízejí cenná data. Založil je historik amatér  Co jsou Památky a příroda Karlovarska? Jde o Regionální internetovou topografickou encyklopedii Karlovarského kraje. Projekt věnovaný historickým památkám a přírodním krásám Karlovarska a všem, kteří se touto krajinou rádi toulají a objevují ji, a hlavně všem, kteří by ji objevovat chtěli začít. Stránky Památky a příroda Karlovarska si kladou za cíl popularizaci našeho okolí, jeho historie a zvýšení zájmu o ochranu kulturně-historického a přírodního bohatství Karlovarského kraje. Stránky Památky a příroda Karlovarska se snaží navázat na místopisné práce regionálních historiků a badatelů, především na Topografii Antona Gnirse či Umělecké památky Čech kolektivu autorů, dále na souhrnné práce Richarda Schmidta, Stanislava Wiesera či Gertrudy Träger ad. Hlavním cílem projektu je zmapovat, zdokumentovat a popsat všechny historické a přírodní památky Karlovarského kraje, dnes již z části zaniklé, získané poznatky následně encyklopedicky utřídit a obratem publikovat široké veřejnosti v podobě jedinečné souhrnné regionální topografické internetové prezentace. Podnětem je především snaha o větší poznání historických a kulturních souvislostí našeho regionu, abychom mohli lépe pomáhat spolu s Vámi ku zkrášlení a záchraně našeho okolí a domova.