Na přípravách a realizaci tohoto pamětního kamene se podílela iniciativa „Die Kinder von damals" z Augsburgu, zastoupená Anitou Dondererovou a Herbertem Götzem, spolek JoN – Jde o Nejdek a další partneři. Herbert Götz a Anita Dondererová při této příležitosti uvedli, že mohli opět navštívit místa jejich minulosti a hroby blízkých, ačkoli se mnohé již nezachovaly.
„O to více jsme si vážili těch, které vydržely neporušené. Díky městu Nejdek a správě hřbitova bylo možno najít alespoň místo, kde kdysi naši blízcí spočívali. Také toto bylo tehdy jasné gesto spojenectví a záštity. Mezitím začala postupně jevit i mladá generace zájem na hledání společných kořenů a kulturního dědictví. A přesně toto byl náš záměr, odhalit pamětní kámen jako upomenutí na všechny, kteří zde, v rodné zemi spočívají, někteří již bohužel bez vyznačeného hrobu. Naši milovaní nemají být zapomenuti a tento pamětní kámen se má stát místem pietní vzpomínky," zdůraznili Dondererová a Götz.
Odhalení a vysvěcení pamětního kamene se zúčastnil rovněž primátor města Augsburgu Kurt Gribl, a to při své oficiální návštěvě Nejdku. Právě v bavorském Augsburgu žila a doposud žije největší část německého obyvatelstva z Nejdecka, která se sem dostala v odsunových transportech po druhé světové válce.
Obě města společně se svými spolky udržují kontakty a pracují na společných projektech již 25 let.  (and)