Mezi obce, které dostanou největší dotace, patří například obec Andělská Hora na Karlovarsku.

Do rozpočtu Andělské Hory přispěje kraj částkou 300 000 korun, která poslouží k pokračujícím pracím na V. etapě. Ta spočívá ve statickém zajištění a konzervaci konstrukce hradu a dále se bude pokračovat pracemi na západním paláci a jeho zpřístupnění veřejnosti.


71,4 % panelistů Deníku z Karlovarského kraje si myslí, že by památky měly být chráněny přísněji, zbytek říká, že je současná ochrana dostatečná.

V opravách se letos pokračuje i na hradě Hartenberg v Hřebenech. Po dokončení kaple postoupily práce do 2. patra. Prostory se zaklenují do konečné podoby. „Plánujeme požádat o finanční podporu v programu Ministerstva kultury – havarijní stavy na nejhůře postižené severozápadní nároží. Bez stabilizace této části není možné postoupit s pracemi do třetího patra," přiblížila Martina Vavřínová, členka sdružení Hartenberg. Probíhají rovněž práce na zastřešení celého severního traktu, do nějž spadá i opravované barokní schodiště přístupné z nádvoří. „Rádi bychom zpřístupnili hlásku, kde je potřeba opravit vnitřní schodiště," uvedla.

Finanční injekci by potřebovala také krypta kostela svatého Petra a Pavla v Mnichově u Mariánských Lázní. Ta skrývá jedinečný poklad – mumie z 2. poloviny 18. století. Jenže přístup k nim je již omezen, protože mumiím škodí lidský dech. A stav se nejspíš hned tak nezmění, na úpravy podle posledních informací chybí peníze. Církev řešila spíš problémy se střechou a věží kostela svatého Petra a Pavla.

Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil

OTÁZKA: Měly by být památky v České republice přísněji chráněny?

Tomáš Wizovský, 42 let, kastelán na hradě a zámku Bečov nad Teplou
Ano. Nová středověká nebo barokní památka vám znovu nevyroste ani ji nevyrobíte. Poznání a pochopení významu našeho kulturního dědictví má nejen svůj přínos ve vyspělé kulturní Evropě, v národohospodářském aspektu, ale představuje i platformu uvědomění si kontinuity minulosti a v neposlední řadě může přinášet řešení i pro současnou složitou politickou, migrační a ekonomickou situaci, včetně budoucího vývoje. České a moravské paměťové instituce by měly získat větší společenskou i politickou podporu a měly by se samy o sobě zaměřovat nejen na poznání a ochranu, ale více i na propagaci a osvětu této společensky důležité role.

Vladimíra Štrynclová, 62 let, ředitelka Střední logistické školy v Dalovicích
Ne, ale mělo by být o památky lépe pečováno majiteli.

Štěpánka Bergerová, 51 let, galeristka z Karlových Varů
Ano. Myslím si, že dosavadní právní úprava je chrání v rámci možností dostatečně. Je třeba reagovat dílčími změnami na vzniklé situace, které přináší vývoj společnosti. Zlepšit by se měla vymahatelnost práva a současných zákonů.

Jan Kopál, 42 let, úředník, Ostrov
Ano. Klidně, a pokud stát řekne – toto je památka a ty jako vlastník ji musíš opečovávat, tak by na to taky měl vlastníkovi přispívat. Ideálně tolik, kolik činí rozdíl nákladů na opravu památky a na opravu nechráněného objektu.

Karel Tichota, 42 let, fotbalový trenér, Karlovy Vary
Ano, o historii země se musíme více starat.

Jaroslav Dolina, 44 let, manažer turistického centra, Nová Role
Ano, památky jsou chráněny dostatečně, jen by se mělo hledat smysluplné a dlouhodobé využití, pomocí různých grantových schémat.

Jan Prudík, 69 let, kronikář Karlových Varů
Ano. Zcela určitě, nejde jen o zajímavou nabídku pro domácí i zahraniční turisty, ať už jde o prohlídku památek samotných nebo kulturní akce na památkách pořádaných. Jde především o zachování kulturního dědictví pro naše potomky. V současné době existují velké obavy o památky v souvislosti s chystanou novelou zákona o památkové péči. Karlovarský kraj je na památky velmi bohatý, proto je třeba vynaložit mnoho prostředků na jejich udržování. Bohužel je zde ještě mnoho památek, kterým hrozí zánik. Veřejné instituce by měly na záchranu těchto památek vyčlenit mnohem více finančních prostředků, učinit by tak měli samozřejmě i jejich vlastníci.

Jan Havelka, 32 let, hudebník, Karl. Vary
Ano. Památky máme krásné a řada z nich vypadá hrozně. Vše se nechá skoro spadnout a pak už je rekonstrukce nedosažitelná.