Zdejší radní se ale nyní snaží vymyslet, jak pozemky zasíťovat a poté prodat. Podle slov starosty Martina Franka se nabízí několik variant, které musí pečlivě zvážit.

„Můžeme jít cestou úvěru nebo pozemky takzvaně předprodat a z utržených peněz sítě zajistit,“ vysvětluje starosta. Ten považuje tuto akci za jednu z největších, která letos obec čeká.

„“Každý rok uvolníme z rozpočtu zhruba jeden a půl milionu a ten utratíme za menší akce, jako byla výstavba dětského hřiště v mateřské školce, rekonstrukce hřbitovní zdi a márnice, nebo oprava chodníků, které jsou v obci už kompletně opravené,“ pokračuje Martin Frank s tím, že letos je v plánu vedle již zmiňovaných inženýrských sítí také oprava střechy místní požární zbrojnice.

Právě hasiči jsou jedním ze spolků, které mají v obci dlouholetou tradici. K těm dalším patří myslivci a fotbalisté.

„Pouze hasičům se ale daří držet u sportu mládež. Fotbal zde máme jen dospělé a myslivce také,“ doplňuje starosta. Obec podle něj nemá ani velké ambice týkající se rozvoje.

„Spolupracujeme s největším zdejším podnikatelským subjektem, který vyrábí jogurty. Pokud se jedná o nějaký rozvoj tak jsou to jejich aktivity. My nemáme průmyslovou zónu a nevlastníme například ani žádné byty,“ dodává Martin Frank. Ten ale na druhou stranu dbá na to, aby se v obci udržovali dobré vztahy a tradice. Tou nejbližší bude Masopust, který je naplánován na sobotu 23. února.

„V květnu to pak budou tradiční závody veteránů, které se nás okolních obcích konají již několik let ,“ dodal Matin Frank.