Největší potenciál ohledně rozvojových ploch nabízí v Karlovarském kraji především Chebsko a Sokolovsko. Domnívá se to Pavel Sovička, generální ředitel české pobočky největšího průmyslového developera v Evropě Panattoni Europe.

Nicméně, i když Karlovy Vary v tomto případě nejsou pro developery až tolik přístupné, přesto byla ve čtvrtek 20. června v karlovarské čtvrti Bohatice zahájena výstavba nového průmyslového areálu Panattoni Park Karlovy Vary. Panattoni jako developer tam chce na jaře příštího roku otevřít halu pro německou chemickou společnost Wacker, investičně se tom bude spolupodílet firma Accolade. Celková plocha parku čítá 23 000 metrů čtverečních. V nové hale, kde chce Wacker vyrábět silikonové komponenty, najde práci na dvě stě lidí. Vedle výroby se tam počítá i s výzkumem.

„Po světě máme 27 závodů, v nichž pracuje přes 16 tisíc zaměstnanců, jsme druhým největším výrobcem silikonů na světě. Náš obrat činil v loňském roce 6,4 miliardy eur a do roku 2030 chceme toto číslo zaokrouhlit na deset miliard,“ uvedl člen představenstva společnosti WACKER Christian Kirsten na slavnostním zahájení výstavby.

Karlovy Vary plní v záměrech firmy strategickou úlohu, protože jsou jakousi spojnicí mezi už zavedenými závody v Plzni a Burghansenu. Tamní park se má stát pátou základnou silikonových výrobků v Evropě. „Karlovy Vary se stanou novým a důležitým pilířem našich aktivit v Evropě a posílí naši pozici předního výrobce silikonových produktů. Slavnostním položením základního kamene jsme dosáhli prvního milníku,“ pokračoval Kirsten.

V Karlových Varech se bude společnost Wacker konkrétně zabývat úpravou silikonových směsí pro další zpracování do finálních výrobků, jako jsou izolační prvky pro baterie elektromobilů, těsnicí prvky pro elektronické součástky a také silikony pro lékařské a zdravotnické využití. Zpracováním směsí pro výrobu finálních komponentů ve všech výše uvedených oblastech bude společnost aktivně přispívat k naplňování Net Zero Industry Act průmyslového plánu Evropské unie Green Deal for Europe. Už jen samotná průmyslová hala je stavěna s ohledem na ekologii, nepočítá se s emisními palivy a bude se dbát na nízkoenergetické nároky. Proto budou použity moderní technologie šetrné k životnímu prostředí, jako jsou tepelná čerpadla, fotovoltaika, rekuperace tepla či šetrné zacházení s dešťovou vodou.

„Mám obrovskou radost, že nový Panattoni Park Karlovy Vary bude jako první nájemce obývat právě společnost Wacker, která přináší výrobu s přidanou hodnotou, výzkum a 200 pracovních míst většinou pro kvalifikované zaměstnance. Celý projekt dokazuje, že Karlovarský kraj má obrovský potenciál, aby lákal opravdu špičkové investory,“ řekl generální ředitel Panattoni Sovička.

Jiří Stránský za firmu Accolade připomněl, že ačkoliv Karlovarský kraj byl jednou z lokalit, kde společnost začala s investicemi do výstavby průmyslových areálů, Panattoni Park je jejich první příležitost přímo v Karlových Varech. „Proto jsem rád, že po letech jednání a příprav v úzké spolupráci na úrovni města i kraje nyní projekt vstupuje do fáze realizace. Věřím, že společnost Wacker se svou sofistikovanou výrobou dodá velký ekonomický impulz celému regionu,“ uzavřel Stránský.

I když jde o soukromý projekt, finančně se na něm budou podílet i Karlovy Vary, zaplatí totiž veřejné osvětlení na příjezdové komunikaci k areálu. Původně ji mělo vybudovat přímo město a náklady na to byly odhadovány na desítky milionů korun. „Firma Accolade koupila pozemky v Bohaticích. Na základě smlouvy s městem, která je stará mnoho let, měly Karlovy Vary vybudovat ze svého rozpočtu příjezdovou komunikaci. Náklady na ni byly odhadovány přibližně na třicet milionů korun. Výdaje na komunikaci měla krýt bezúročná půjčka s developerem. Accolade ale tlačí čas, musí postupovat vzhledem ke svému klientovi rychle. Pokud bychom komunikaci stavěli my, museli bychom postupovat v souladu se zadáním veřejných zakázek, kde jsou dané odvolací lhůty. Firmě tak hrozilo, že by nestihla termín a musela by platit vysoké penále. Takže konečný výsledek je pro nás velmi pozitivní, Accolade si komunikaci vybuduje sama na své vlastní náklady a město zaplatí jen šest milionů na veřejné osvětlení. Ušetřili jsme tak 24 milionů korun,“ uvedl na konci loňského roku primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

V Bohaticích se staví Panattoni Park. Německá firma tu bude vyrábět silikony | Video: Kopecká Jana