U nemocnice v Ostrově se v úterý 25. července 2012 za účasti zástupů města, ostrovské nemocnice a dodavatelské firmy zahájila přestavba parkoviště.

„Cílem veřejné zakázky je navýšit parkovací kapacity u ostrovské nemocnice. Po realizaci stavby bude kapacita parkoviště zvýšena o celkem 50 míst na celkových 117 parkovacích stání. V rámci stavby bude z důvodu výstavby oboustranného šikmého stání posunuta spojovací komunikace v severozápadní části parkoviště a bude provedeno její nové napojení na hlavní komunikaci," uvedl Martin Kuchař z odboru investic ostrovské radnice.

Podle něj je součástí stavebních úprav i přestavba stávajícího chodníku v místě současné zastávky MHD do normové podoby, s bezbariérovou nástupní hranou. „Zrekonstruovány budou také pěší chodníky před hlavním vstupem do areálu nemocnice," doplnil Kuchař.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle projektové dokumentace činila 5,43 mililionu korun bez DPH.

„Ve veřejné soutěži zadavatel – město Ostrov obdržel celkem 9 nabídek a veřejná zakázka byla vysoutěžena za cenu 3,41 mil. Kč bez DPH. Dodavatelem stavby je firma EUROVIA CS a. s. Vlastník ostrovské nemocnice NEMOS PLUS s. r. o. přispěje na výstavbu parkoviště darem ve výši 350 tisíc korun," doplnil k tomuto projektu Martin Kuchař.

Lidé si rozšíření možnosti parkování pochvalují. „Před nemocnicí bylo míst opravdu málo, je dobře, že se něco zlepší. Určitě to potěší všechny lidí, kteří tam jezdí. Je to dobrá zpráva," uvedl jeden z ostrovských občanů.