Dopravní situace v ulicích nad nemocnicí byla dlouhodobě problematická a dopravně nebezpečná. Proto město sáhlo ke krokům, které se ne každému líbí. A chystají se další změny a rekonstrukce.

„Problém byl především s živelným parkováním, nedodržováním minimální šíře průjezdu při parkování, nebezpečný byl nedostatečný rozhled do křižovatek. Po několika diskusích s obyvateli těchto míst byly některé úseky ulic změněny na jednosměrné," vysvětlil jeden z hlavních problémů mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

„To jen umocnilo problém s parkováním. Od té doby, co nemocnice zpoplatnila parkování pro své zaměstnance musím často parkovat daleko od svého bytu," řekl jeden z obyvatel Drahovic David Křenek.

Jiné ulice byly osazeny dopravními značkami zákazu stání a zastavení, které řeší místa, na nichž při parkování není dodržena minimální šíře průjezdu.

Některé části ulic, jako například první část Vrchlického ulice, neumožňují parkování vůbec, jen průjezd.

„Samozřejmě, někteří obyvatelé s uvedenými úpravami provozu ne zcela souhlasili, ale po vysvětlení všech požadavků a povinností, které město při stanovení dopravního režimu musí splnit, většinou uznali navržené řešení za nejlepší možné," upřesnil Kopál s tím, že jedním z projednávaných problémů byla také nemožnost parkování v zadní části Anglické ulice.

„V tomto týdnu jsme na místě prověřili všechny možnosti a po jejich vyhodnocení přistoupíme k povolení částečného stání na chodníku," vysvětlil mluvčí.

Letos na podzim také začne celková rekonstrukce ulic dotčených výstavbou nového centrálního pavilonu nemocnice, tedy ulic Americká a Rumunská, a během této rekonstrukce bude také stavebně upravena křižovatka ulic Americká, Italská a Jiráskova.

Město chce této čtvrti ulevit, i proto přemýšlejí o propojení koncových částí Anglické a Vrchlického, což umožní obě ulice zjednosměrnit a povolit v nich jednostranné parkování.

„Podobně se připravuje také projektová dokumentace na rekonstrukci Palackého náměstí, kde by mělo vzniknout větší množství šikmých parkovacích stání, zčásti sice na úkor trávníku, ale zároveň plánujeme zbývající zeleň a místní parčík zrevitalizovat," uzavřel Kopál.