„V úrovni nápadů a vizí je prezentován jedinečný projekt Správy pražských hřbitovů a Czechdesignu, kteří v minulém roce uspořádali soutěž pro designéry. Zadáním soutěže bylo navrhnout náhrobek či urnu určené k umístění na hřbitovech jako novou alternativu k produkci na současném českém trhu," uvedla Tereza Bredlerová, ředitelka spolku PROTEBE live provozujícího galerii SUPERMARKET wc.

Všichni vystavující autoři i výrobci se shodují v názoru na nutnost změny stávajícího stavu v pohřebnictví, který stejně jako většina pozůstalých považují za neuspokojivý. Svou invencí, prací, odhodláním a v neposlední řadě i odvahou se snaží podílet se na této změně, kterou považují za nutnou a nevyhnutelnou.

„Pokud pohřební služby nabízejí jeden způsob pohřbu, tedy půlhodinové setkání v ošklivé obřadní síni, Petr Spálený a Ave Maria v úpravě pro výtahy a smuteční obřady, najatý řečník s kupou trapných frází, lidé mají jen volbu si objednat buď tento obřad nebo absolvovat pohřeb takzvaně bez obřadu. Poskytovatel pohřebních služeb musí úroveň oboru kultivovat," doplnil Martin Červený, ředitel Správy pražských hřbitovů.

Galerie tak prezentuje například zcela nový typ náhrobku z bezúdržbového plechu, elegantní a zákaznicky úspěšné květinové nádoby na hroby, „optimistické" rakve či smuteční tiskoviny s jedinečným portfoliem parte a kondolenčních listin.

„Málokdo ví, že pohřeb může mít různé podoby a je dovoleno mnoho věcí, že pohřeb může být a měl by být krásný. Touto výstavou na to chceme upozornit a inspirovat širokou veřejnost, že pokud někdo chce změnu, je možná," doplnila Bredlerová.

Výstava bude zahájena v 17:00 a k vidění tu bude až do 2. prosince, a to každý všední den od 13 do 18 hodin.