Ovšem nyní zažívají kruté chvíle. Původní majitel pozemků, Alexander Komlyashkin, totiž v roce 2021 zemřel a pozůstalý patnáctiletý syn je chce bez náhrady zpět. Podle vyjádření jeho advokáta Adama Černého z pražské advokátní kanceláře Legal Černý chce dědic stav uvést do původního stavu, tedy pozemky vrátit. A tak to i stojí v podané žalobě, kterou právník Černý soudu odeslal vloni 21. prosince. Ačkoliv soud mu ji vrátil k dopracování, katastrální úřad už pozemky zaplomboval, ovšem s doložkou o podmínce spornosti.

"Byla podána žaloba na určení vlastnictví těchto pozemků. Ona podmínka spornosti ovšem neznamená, že majitelé nemohou s pozemkem nakládat. Pro nového majitele by to ale znamenalo, že by šel do rizika. Pokud s tím současní vlastníci nesouhlasí, pak se mohou obrátit na soud " uvedla Petra Kratinová, zástupkyně ředitele katastru. Jinými slovy to znamená, že pokud soud dá za pravdu dědici Alexandra Komlyashkina, novému majiteli by tak hrozilo, že by o pozemky tak přišel také.

Smlouvy pravé, nebo padělané?

Až do letošních Vánoc neměli majitelé 55 pozemků o chystaném příkoří ani tušení. Podepsali kupní smlouvy, za pozemky zaplatili a po ověření notářem si nechali pozemky zapsat na katastru. Jenomže je kupovali od společností VCSP a Broker Consulting - realitní společnost, jejichž vlastníci si tyto parcely na základě plné moci odkoupili právě od Alexandra Komlyashkina. A ten nyní prostřednictvím svého právníka Černého tvrdí, že šlo o podvod, plné moci jsou falzifikáty, a navíc zanikly Komlyaskhinovým úmrtím. "Otec mého klienta jim nic neodprodal a zemřel jako jejich majitel, plné moci k převodu pozemků jsou tak neplatné," zdůraznil a naznačil, že jde o podvod.

I takto vypadaly karlovarské chodníky na některých místech několik dní poté, co napadl sníh.
Úklidová firma AVE pochybila. Karlovarské chodníky nezbavila sněhu

"Až po smrti otce mého klienta se objevily minimálně dvě plné moci vystavené pro následující osoby: Vadima Khromova, a Serhije Striže. Tito žalovaní jsou právnické osoby, které zneužily falzifikáty plných mocí. Žalovaní noví majitelé pozemků byli následně neplatně zapsáni do katastru nemovitostí. Tyto osoby buď věděly, že nabývají nemovitosti od nevlastníka, nebo tuto skutečnost musely vědět. Nejedná se tak o nabyvatele v dobré víře. Současně u některých žalovaných je zjevné, že jednají ve shodě s prvně žalovanými, popřípadě se jedná o osoby blízké," píše se v žalobě.

A mimo jiné v ní stojí, že žalobce zakládá svůj naléhavý právní zájem na určení, že předmětné nemovitosti jsou v jeho vlastnictví, když nemohly být platně převedeny, když plná moc od jeho otce byla falzifikát, a každopádně k převodu na základě neplatných plných mocí došlo po smrti otce žalobce. V katastru nemovitostí jsou tak dosud zapsány osoby, které nejsou a nemohou být vlastníky nemovitostí. Pavel Grüner, advokát společnosti VCSP Company na žádost Deníku, zda firma za pozemky zesnulému Alexanderovi Komlyashkinovi zaplatily sdělil, že není zproštěn povinnosti mlčenlivosti. "Nemůže se tak k uvedené věci blíže vyjádřit," uvedl. Dotyční byznysmeni telefon nebrali.

Zděšená starostka

Mezi žalovanými je i obec Hory a starostka Lucie Hostašová je z kauzy smutná, rozčilená i zděšená zároveň.

Vnitroblok v Úvalské ulici.
Varáci mohou říci, co chtějí zlepšit. Z Drahovického mostu může být i street art

"Zemřelý pan Komlyashkin vlastnil v obci velké pozemky, z nichž udělal téměř 70 stavebních parcel. Tato žaloba se týká převážně druhé etapy. V žalobě je žalováno na 55 osob včetně obce a ČEZu. Někteří lidé mají již postavený dům a hypotéku, někteří se teprve chystali stavět. Obec směňovala pozemky o stejné výměře. Pozemky ani nekupovala. Lidé se o této situaci dozvěděli mezi svátky a od té doby se ji snažíme společně řešit," zdůraznila starostka. A vyjádřila nesmírný údiv nad tím, že lidé se o žalobě dozvěděli náhodou výpisem z katastru nemovitostí a tak vůbec zjistili, že mají plombu na pozemku. "Obec se na vzniklou situaci dotazovala u příslušného soudu. Dokud neuplyne lhůta pro doplnění žaloby, soud zatím od obce nechce žádnou reakci. V tuto chvíli nám nezbývá než čekat, jestli žalobce odstraní vady žaloby," dodala starostka.

To má být do konce ledna a zástupce patnáctiletého Rusa Černý už avizoval, že žalobu doplní a pokud soud rozhodne v neprospěch jeho klienta, existují i jiné možnosti, jak se pozemků domoci.

Pokud soud jeho žalobu uzná, pak budou lidé muset zakoupené parcely i domy bez náhrady vyklidit do třech dnů. Tak požaduje žaloba.