Výstavba moderního Pavilonu akutní medicíny Nemocnice Karlovy Vary je největší dokončenou investiční akcí Karlovarského kraje v letošním roce. Karlovarský kraj přišla stavba téměř na 597 milionů korun.

„Stavební akci provedlo sdružení firem Metrostav, Bau-Stav, Tima a původně i Prefa – Beton. Během předávání dokončené stavby jsme společně se zhotovitelem provedli prohlídku pavilonu, neshledali jsme žádné závažné nedostatky, které by bránily v užívání stavby,"uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Havel.

Lidem tedy ještě během září začne sloužit pavilon zaměřený na poskytování specializované péče s příjmem pacientů, jaký mají obdobná pracoviště v zahraničí.

„Musím rozhodně poděkovat všem řemeslníkům i technikům za odvedenou práci. Nejen pro mě bylo určitě mimořádným zážitkem a zkušeností sledovat průběh a dokončování stavby za více než půl miliardy korun," dodal Havel. Zdravotní péče se díky novému pavilonu dostane na zcela jinou úroveň. „Pacienti z celého kraje určitě ocení jak moderní řešení prostor budovy, tak jeho vybavení, které bude odpovídat potřebám současné medicíny,"zdůraznil hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

Nově zrekonstruované prostory, moderní pokoje pro pacienty i potřebné zázemí pro operační sály – to vše naleznou obyvatelé Chebska i celého regionu ve zmodernizované pravé části pavilonu B chebské nemocnice. Celkové náklady na první etapu rekonstrukce dosáhly 130 milionů. Karlovarský kraj je hradil ze svého rozpočtu, stejně jako v případě stavby karlovarského pavilonu.

Stavbu realizovalo sdružení Hochtief CZ, Algon a Thermia – Bau. „Otevřený pavilon poskytne pacientům daleko příjemnější prostředí a výrazně se zlepší také podmínky pro lékaře a zdravotníky," konstatoval předseda představenstva KKN Luděk Nečesaný. V plném provozu bude modernizovaná budova od 21. srpna letošního roku.