„Již tři roky jsem správcem Židovského hřbitova a snažím se o jeho důstojný vzhled. Bohužel, místní pejskaři mají jiný názor a v rozporu se závaznou obecní vyhláškou po psech neuklízejí,“ stěžuje si Jaroslav Lukšík. Ten na to několikrát upozorňoval bývalé vedení bečovské radnice, od které se mu podle jeho dalších slov nedostalo žádné pomoci. „Domluvy nezabíraly, a proto jsem to v odstupu dvou let řešil za vzorné spolupráce s místní Policií ČR. Opačná situace byla ze strany městské přestupkové komise a bývalé paní starostky,“ postěžoval si dále správce židovského hřbitova, který je velmi rád, že ve vedení bečovské radnice nastala po nedávných komunálních volbách změna.

„O problému samozřejmě víme a budeme ho řešit. Máme s panem Lukšíkem domluvené setkání, kde se budeme problematice židovského hřbitova věnovat,“ uvedl nově zvolený starosta města Miroslav Nepraš.

Ten se chce věnovat nejen otázce pejskařů, ale i celkového vzhledu hřbitova a historii týkající se židovských stop ve městě.

Podle dalších slov starosty jsou problémy s pejskaři téměř v každém větším i menším městě a vyřešit tuto otázku je složité. Navíc logicky není v silách radnice zajistit, aby byl například prostor židovského hřbitova neustále střežen. „Samozřejmě se ale pokusíme najít se správcem hřbitova společnou řeč a pomůžeme mu tento nešvar řešit,“ doplnil Nepraš.

Správce hřbitova je za tento přístup rád, neboť s bývalým vedením bečovské radnice údajně bojoval dlouhodobě a to nejen v otázkách psích exkrementů.

„Mrzí mě, že se nepodařilo napravit mnoho nepravd, které se historické přítomnosti Židů v Bečově týkají. Věřím, že nové vedení radnice bude vstřícnější a podaří se nám napravit nejen problémy s pejskaři, ale i to, čím se zde ani po roce 1989 nikdo nezabýval,“ doplnil Jaroslav Lukšík, který dále poukázal na fakt, že v současné době dochází ke spolupráci křesťanských a židovských církví což bývalé veden města nehodlalo akceptovat.

Obnovu a provoz židovského hřbitova v Bečově nad Teplou financuje Federace židovských obcí České republiky.

Při výuce finanční gramotnosti čtvrťáci a páťáci poznávají svět peněz.
Školáci se učili zacházet s penězi