„Skutečně je pravdou, že toto usnesení musíme přezkoumat, protože je možné, že není platné. Bylo totiž dělané hodně narychlo a zároveň i navrženo poměrně chaoticky,“ potvrdila Dagmar Laubová, náměstkyně karlovarského primátora. „Až se vše prozkoumá, pak se budeme rozhodovat, co s tímto avizovaným příspěvkem dál dělat,“ dodala Laubová.

Podle ní se zároveň připravuje kontrola hospodaření příspěvkové organizace Karlovarský symfonický orchestr za posledních deset let činnosti. „Je potřeba vyjasnit, co bylo například v minulosti děláno špatně. Proto je tato pečlivá kontrola důležitá a třeba nám pomůže objasnit, v čem byly v hospodaření KSO chyby,“ dodala Laubová.

Informaci potvrdil také Kamil Kastner, vedoucí odboru financí. „Skutečně jsme 1. července dostali od rady města za úkol připravit k tomuto usnesení stanovisko, zda je to v pořádku,“ potvrdil Kastner.

Podle primátora Wernera Hauptmanna však toto usnesení platí. „Určitě je platné, ale nyní se musí pouze dořešit, jaká částka půjde na provoz a jaká na mzdy. Tento návrh má vypracovat ředitel KSO Zdeněk Vikor,“ řekl primátor.

Samotní hudebníci orchestru si slíbenou dotaci od města pečlivě hlídají. „Máme informaci o tom, že je skutečně přísun peněz pozastaven. Přesto však připravujeme dopis panu řediteli, aby objasnil, do čeho chce ty peníze investovat,“ řekl Martin Petr, předseda Unie orchestrálních hráčů Karlovarského symfonického orchestru.

Symfonici se podle něj budou snažit, aby finance skutečně plynuly na provoz a mzdy, tak jak město slibovalo. „Rozhodně doufáme, že nám tyto peníze neuniknou, protože jsme v ně celkem dost doufali. Pokud to bylo odsouhlaseno špatně, pak doufám, že město slib dodrží a nějak zařídí, aby se tyto peníze opravdu pro nás získaly. Zároveň doufáme, že pan Vikor je skutečně použije účelně a tak, jak bylo zadáno,“ dodal hudebník Martin Petr