Karlovarský kraj by je místo toho mohl využít například na podporu vzniku vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Po jednání se zástupci společnosti Sokolovská uhelná a s vedením měst Sokolov a Chodov to řekla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Karlovarský kraj zároveň osloví další dva strukturálně postižené regiony, aby společně vytvořily zákonodárnou iniciativu, tedy změnu zákona o obchodování s emisními povolenkami, případně zákona o regionálním rozvoji. „Cena emisních povolenek se navyšuje, a tak nám hrozí, že i když má Sokolovská uhelná zásoby uhlí na 20 let, k útlumu těžby může dojít dříve. Je nutné, aby finanční prostředky, které odcházejí do státního rozpočtu, zůstaly v našem regionu. Chceme, aby peníze za emisní povolenky v regionu zůstaly na zvláštním účtu, ze kterého by šly peníze do programu na tvorbu vysoce kvalifikovaných pracovních míst a dalších důležitých projektů,“ uvedla hejtmanka. Sokolovská uhelná v současnosti zaměstnává 3 000 lidí, útlum těžby se ale dotkne až 15 000 obyvatel regionu.

Předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné František Štěpánek upozornil na to, že podobně jako v sousedním Německu musí i náš kraj už dnes řešit, co bude po odtěžení uhlí. „Cílem systému povinnosti nákupu emisních povolenek pro vypouštění CO2 je potlačení spotřeby fosilních paliv, prioritně uhlí, při výrobě energií. To znamená omezení a v konečném důsledku rychlejší ukončení těžby a spalování uhlí. V sokolovském regionu dojde k urychlení útlumu oboru, který byl po mnoho generací zcela dominantní. Vlivem zdražení emisních povolenek na úroveň přesahující 20 EURO za jednu povolenku dosáhne v následujících letech platba za Sokolovskou uhelnou úroveň 2,5 miliardy korun ročně,“ konstatoval Štěpánek.

Ilustrační foto.
Ředitelka infocentra překvapivě skončila

Podle Štěpánka je korektní a nutné, aby tyto finanční prostředky byly v plné míře využity pro strukturální změnu našeho regionu, prioritně pro tvorbu nových pracovních míst s odpovídající kvalifikací. Pro stabilní budoucnost regionu je nutno zabránit odlivu kvalifikované části obyvatel a vytvořit odpovídající podmínky pro návrat vzdělané mladé generace po studiích zpět.

„Očekáváme obdobný přístup k regionům s útlumem uhlí v České republice, jako je připravený v sousedním Německu. Jsem přesvědčený, že by se na Sokolovsku vzhledem k rozsahu útlumu mohl a měl realizovat pilotní projekt, který by prokázal, že lze provést řízený útlum souběžně s restrukturalizací a bez sociálních otřesů. Je plně oprávněný, aby finanční prostředky získané ekonomických tlakem na útlum těžby uhlí byly využity ke kvalitní strukturální změně v postiženém regionu,“ dodal Štěpánek.

Diskutovalo se také o návrhu Evropské komise, která chce v budoucím programovém období čerpání dotací od roku 2021 rozdělit evropské regiony na tři skupiny. Karlovarský kraj by přitom spadal mezi méně rozvinuté regiony, kam by šly desítky milionů korun a nejvyšší dotace na jednotlivé projekty. Vláda ČR chce naproti tomu rozdělit regiony jen do dvou skupin, strukturálně postižené kraje včetně Karlovarského by tak musely soutěžit o peníze na projekty s podstatně bohatšími regiony.

Ilustrační foto.
Neplatiči nájemného už dluží za byty městu více než 3,5 milionu