„Vyplývá to z informací našeho právního zástupce. Rozsudek ale ještě v ruce nemáme, obdržíme jej během tří týdnů," vysvětlil mluvčí. Karlovy Vary touto cestou usilují o navrácení přes půl miliardy korun od konsorcia firem Metrostav, Baustav a Syner, které multifunkční halu před osmi lety pro město postavily a za zakázku inkasovaly přes miliardu korun. Podle mínění magistrátu byla ale tato cena neúměrně vysoká a v roce 2011, už za primátora Petra Kulhánka (KOA), podaly Karlovy Vary žalobu. Tou se nejprve zabýval okresní, následně krajský a poté i Nejvyšší soud. Právě ten pak vrátil kauzu okresnímu soudu k novému projednání. Prvoinstanční i odvolací soud podle primátora Kulhánka sice konstatovaly, že smlouva o dílo na výstavbu haly je od samého počátku neplatná, ale ani jeden soud nepřiřkl městu žádné peníze. Po odvolání se tak kauza vrátila na samotný začátek. Podle znaleckého posudku, který si nechalo město vypracovat, má KV Arena hodnotu mezi 500 a 600 miliony korun. Karlovy Vary však za halu zaplatily 1,2 miliardy.

Souběžně se žalobou na předražení zakázky se město soudilo i o to, kdo je právoplatným majitelem celého areálu. Magistrát byl přesvědčen, že je jím konsorcium stavebních firem, to zase, že majitelem je město. Tento spor ale už v roce 2012 skončil. Soud přiřkl halu městu s tím, že se jako řádný majitel chová.