Podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové by chtěl kraj peníze využít na rekondiční pobyty pro seniory z regionu.

Ocenit spolupráci a vyhodnotit nejaktivnější kraje v oblasti zpětného odběru elektrozařízení se rozhodl k výročí desetileté spolupráce s kraji kolektivní systém ASEKOL. Vzhledem k rozmanitosti aktivit v oblasti třídění elektra byly v soutěži Aktivní kraj 2008 – 2018 vyhlášeny tři kategorie.

Karlovarský kraj byl oceněn za největší nárůst aktivity a sběru elektroodpadu v hodnoceném období.

„Povědomí občanů našeho kraje o nutnosti třídění nejen obvyklých komodit, ale také elektroodpadu, pomalu ale jistě stoupá. Myslím, že dnes už jsou pro všechny červené kontejnery naprostou samozřejmostí a systematická spolupráce Karlovarského kraje se společností ASEKOL v oblasti třídění elektra se odráží právě v aktivnějším sběru ve městech a obcích. Velmi se osvědčily také soutěže, jako je například Recyklohraní, do kterých se zapojuje stále více školek a škol. Ceny si vážíme a doufám, že naše výsledky budou v dalších letech ještě lepší,“ komentovala ocenění hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Neziskově hospodařící společnost ASEKOL spolupracuje v rámci zpětného odběru elektrozařízení nejen s obcemi a městy, ale právě i s jednotlivými kraji.

„Zajišťujeme reálný fyzický sběr elektroodpadu a naší strategií je vysoká hustota sběrné sítě s veřejně dostupnými sběrnými místy pro občany. Sběrné dvory v obcích jsou pro spotřebitele primárním místem k odevzdání vysloužilých spotřebičů, stejně jako červené kontejnery, jejichž počet v území každý rok zvyšujeme. V rámci spolupráce je také důležitý pohled kraje a jeho přístup k edukaci a kooperaci s obcemi, které svou aktivitou kraj motivuje,“ poznamenal Jan Vrba, předseda představenstva kolektivního systému ASEKOL.

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení.