„Stále ještě potřebujeme sehnat pěstounské rodiny pro zhruba 130 dětí z našeho regionu,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis. Pěstounská péče je státem podporová forma péče o děti, které z nejrůznějších důvodů nemohou vyrůstat ve své biologické rodině.

„Nejčastěji jsou děti odebírány kvůli socioekonomickým důvodům, to znamená, že rodina přijde o bydlení a nemají dostatek financí na zabezpečení základního fungování domácnosti,“ upozornil na jeden z nejčastějších důvodů ředitel Centra pro dítě a rodinu Valika Petr Zmuda, které poskytuje poradenství zájemcům o pěstounskou péči.

Kdo se nemůže zúčastnit některé z informačních akcí pořádaných centrem Valika, může ji kontaktovat osobně, telefonicky nebo elektronicky. Všechny kontaktní údaje najdou zájemci na www.valika.cz. Součástí pořádaných kampaní je také propagace pěstounské péče vtištěných médiích nebo na sociálních sítích. Na facebooku centra Valika se také objeví Slovníček pěstounské péče nebo 10 důvodů, proč se stát pěstounem. Pěstounem se může stát jak jednotlivec, tak i manželé. Mělo by se jednat o zájemce osobnostně vyzrálé, které chtějí nabídnout pomoc a zázemí dítěti, které nemělo v životě tolik štěstí. „Než se člověk stane pěstounem, nějaký čas to trvá. Zpravidla to bývá devět až dvanáct měsíců, během kterých zájemce podstoupí například psychologické vyšetření, pohovor se sociálními pracovníky nebo povinné vzdělávání,“ popisuje ve zkratce proces Zmuda.

Centrum pro dítě a rodinu Valika pomáhá provázet zájemce celým procesem náhradního rodičovství, poskytuje poradenství i psychickou podporu v často nepřehledném a zdlouhavém procesu.

V dětských domovech v Karlovarském kraji žije přes 200 dětí. V České republice bylo v roce 2017 umístěno v dětských domovech kolem 4 300 dětí. Ve všech typech ústavní péče to pak bylo dokonce přibližně 8 000 dětí. Konkrétně v Karlovarském kraji bylo ve školním roce 2017/2018 celkem 211 dětí v dětských domovech, z toho 94 jich bylo ve věku před zahájením povinné školní docházky.

Péče v ústavních zařízeních je přitom velmi nákladná. Průměrné roční náklady státu na jedno dítě v kojeneckém ústavu činí necelých 900 000 korun, jak vyplývá z analýzy mezinárodní organizace LUMOS. Pobyt v dětském domově stojí stát v průměru necelých 450 000 na jedno dítě. Efektivní a mnohem levnější forma pomoci je terénní sociální práce s rodinou v místě jejich bydliště. Tato pomoc stojí stát něco málo přes 23 000 korun za rok.