S rodinou v této karlovarské čtvrti totiž primátor bydlí. Pak na ni podepsal odpověď rady města, kterou tak kromě místních adresoval i sám sobě. „Místní si přejí, aby byla stezka opravena a chůze po ní byla daleko jednodušší. Zvlášť v zimě a při deštivém počasí se mění v blátivou stoku. Jenomže stezka začíná v ulici Skalní a vede k autobusové zastávce MHD linky číslo 6 U Zámečku a zkratka je pro ně velká úspora času," vysvětlil primátor Kulhánek. „Jde o cestu, která je několik desítek let používána mnohými občany Doubí, není však nijak zpevněna ani udržována a vzhledem k jejímu celkem prudkému sklonu je vymleta stékající vodou a dalšími povětrnostními vlivy, jsou v ní hluboké rigoly a vyčnívají z ní kameny. Hrozí další úrazy občanů a také vyvrácení opěrné zídky, za níž je uloženo vedení plynu. Žádáme, aby kvůli nebezpečnému stavu byla tato komunikace v co nejbližší možné době opravena," uvádí se v petici, kterou za organizátory podepsal Karel Lafar.

„S ohledem na obsah petice byli požádáni zaměstnanci technického odboru o stanovisko a provedení místního šetření ve vztahu k namítanému stavu místní komunikace. Bylo zjištěno, že se nejedná o zatříděnou místní komunikaci, nýbrž o nezpevněnou cestu na pozemku ve vlastnictví města," uvádí se v odpovědi. Město se ale přesto bude žádostí doubských občanů zabývat. Požadavek na opravu cesty a její zařazení do seznamu místních komunikací posoudí zaměstnanci technického odboru. „Pak bude závěr kvalifikovaně posouzen a podle projektové náročnosti zařazen dle finančních možností do plánu oprav a budování chodníků ve městě," doplnil náměstek primátora Michal Riško (ČSSD).

„Věříme, že odpověď, pro vás petenty, je v tuto chvíli dostatečná a dává základní vzhled na vámi předestřený požadavek," odpovídá sobě i lidem z Doubí primátor.