Petici, která apeluje na to, aby vybrané peníze z emisních povolenek byly investovány zpět do regionů, zaštiťují senátoři zvolení za Sokolov, Chomutov a Most. A to Miroslav Balatka, Přemysl Rabas a Alena Dernerová spolu s poslancem za Karlovarský kraj Petrem Třešňákem (Piráti).

„Petice upozorňuje na alarmující stav uhelných regionů Karlovarského a Ústeckého kraje, které byly v posledních dekádách drancovány nejen těžbou uhlí, ale pocítily i další dopady, jimž v horizontu několika let hrozí sociální a ekonomický kolaps. V důsledku ukončení těžby hnědého uhlí navíc zaniknou tisíce pracovních míst, což ještě více prohloubí ekonomický i sociální propad a poškozené životní prostředí. Na tyto změny se stát nijak nepřipravuje. V transformaci uhelných regionů naprosto selhává,“ uvedl důvod vzniku petice Petr Třešňák.

Ilustrační foto.
Na výměnu starých kotlů bude k mání 66,5 milionu

„Z obou krajů nenávratně odcházejí finanční prostředky v řádech miliard korun prostřednictvím plateb za emisní povolenky. Ty se však v těchto lokalitách posléze plně nevyužívají. Jde o nespravedlivé vyvádění peněz z chudých a strukturálně postižených oblastí,“ konstatoval Mikuláš Peksa (Piráti).

Podle Třešňáka bude nutné tento přístup změnit a peníze vybrané za emisní povolenky investovat zpět do postižených regionů. Do zlepšení kvality životního prostředí a podmínek obyvatel. "Je třeba, aby účelnost využití těchto financí podléhala důsledným kontrolám a vše bylo transparentní,“ dodal Třešňák.

Ministr dopravy a poslanec parlamentu Dan Ťok jednal se zástupci města Sokolova a Sokolovské uhelné o emisních povolenkách.
Sokolovsko chce zpět „emisní“ peníze, Ťok slíbil svou podporu