„Uctít památku muklů z uranových lágrů jsme se letos rozhodli nejen v podobě piety u Brány svobody na jáchymovském náměstí, ale také ve formě zahájení pravidelného návštěvního provozu na někdejší třídírně uranové rudy v Dolním Žďáru, dnešní památce UNESCO, Rudé věži smrti,“ uvedl Petr Dub, předseda předsednictva Konfederace politických vězňů ČR.

Účastníci sobotní ceremonie v Jáchymově budou po jejím skončení pozváni k individuální prohlídce této unikátní památky v Dolním Žďáru. Na akci potvrdil účast mj. místopředseda Senátu PČR Jan Horník, 1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jan Bureš, člen Rady Karlovarského kraje Patrik Pizinger a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů ČR Zdeněk Hazdra.

„V expozici přímo v objektu Rudé věže smrti budou poprvé veřejnosti představeny archeologické nálezy z výzkumů nedalekých trestních pracovních táborů Nikolaj a Eliáš II. Jedná se zejména o osobní předměty vězňů, pozůstatky vybavení a konstrukce vězeňských baráků, které poskytují hmatatelné svědectví o životních podmínkách v táborech, spojených s nasazením nesvobodné pracovní síly při těžbě uranu, včetně tisíců politických vězňů,“ vysvětluje Pavel Vařeka, vedoucí katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU, který s týmem studentů prováděl výzkum pracovních táborů Nikolaj a Eliáš II už v letech 2018 a 2019. Právě jejich nálezy si lidé budou moci poprvé prohlédnout.

Lékovky a osobní předměty vězňů.Lékovky a osobní předměty vězňů.Zdroj: Archivní snímek

Kromě toho bude v objektu věže ke shlédnutí dokumentární film režisérky Kristiny Vlachové „Věž smrti“. Pojednává o tom, jak se vypořádala s případy cílené likvidace politických vězňů ve vykmanovském lágru česká justice. Dokument bude promítán v rámci pravidelné návštěvní nabídky přímo v centrální části objektu, kde političtí vězni nakládali drcený uran. Režisérka Vlachová jej v sobotu přijede na věž osobně uvést. 

Rudá věž smrti, zapsaná v roce 2019 na seznam kulturního dědictví UNESCO, se nachází na adrese Dolní Žďár č. p. 103 nedaleko Ostrova. V 50. letech 20. století budova a okolní areál sloužily jako třídírna a úpravna uranové rudy a komunistický pracovní tábor převážně pro politické vězně Vykmanov II (krycí název „L“).

Konfederace politických vězňů ČR ve spolupráci s partnery plánuje otevřít v Rudé věži smrti mezinárodní památník a vzdělávací centrum, které budou historii tohoto místa důstojně připomínat. Více na www.vezsmrti.cz.

PROGRAM
PÁTEK 28. května
14.30 hod. položení květin u památníku na hřbitově v Horním Slavkově
15.00 hod. odjezd do Ostrova Dolní Žďár
16.00 hod. pietní akt u NKP Věže smrti a položení věnců
17.00 hod. položení květin v Jáchymově na hřbitově u symbolického hrobu politického vězně
SOBOTA 29. května
9.00 hod. Mše svatá v kostele Sv. Jáchyma v Jáchymově
10.00 - 11.00 hod. položení věnců a projevy u památníku Brána ke svobodě
dle aktuální covid situace
11.30 odpoledne prohlídky NKP Rudé věže smrti