A navíc, vedení města o této chybě veřejnost neinformovalo, ačkoliv se redakce Deníku před několika dny dotazovala, jak se věci aktuálně v případě pivovaru mají.

„Nevím, zeptám se pana Kasymova a na nejbližší tiskové konferenci vám dám vědět,“ odpověděla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) na dotaz Deníku ve středu 5. června. V té době už ale bylo rozhodnuto, že se záležitost kolem pivovaru bude revokovat, protože o tom rozhodla rada města 28. května, kdy primátorka toto jednání řídila.

Zastupitelé 9. dubna schválili změnu územního plánu v areálu pivovaru, o než žádal jeho vlastník, společnost  AF Company, kde je jednatelem právě zmiňovaný Alisher Kasymov. Protože je situace kolem zchátralých nemovitostí neúnosná, zdržují se tam lidé na okraji společnosti a trpí tím celé Rybáře, je žádoucí, aby vlastník co nejdříve budovy zboural. Ten se zaručil, že demolici uskuteční do 90 dnů. Pokud by platilo 90 dnů od 9. dubna, lhůta vyprší začátkem července.

„Čekáme na rozhodnutí stavebního úřadu. Už máme za sebou i výběrové řízení na firmu, která demolici provede. Vidím to tak na přelom července a srpna,“ uvedl pro Deník Kasymov. Když se s tímto stanoviskem obrátila redakce na vedení města, dostalo se jí od mluvčího magistrátu Jana Kopála této odpovědi: „Zastupitelstvo města bude na svém jednání v úterý 18. června revokovat a znovu vydávat změnu územního plánu č. 1/a, původně vydanou zastupitelstvem 9. dubna, na které byl ten příslib založen. Tato změna nabude právní moci začátkem července. Tím by měly být splněny podmínky, kterými pan Kasymov odůvodňoval svůj příslib. Pokud víme, nic mu v demolici nebrání, zmiňovaná změna není pro demolici nutná, týká se jiné části jeho pozemku. Na odstranění budovy pivovaru je už vydaný platný demoliční výměr.“

Jak následně mluvčí radnice Kopál vysvětlil, bod se musí revokovat kvůli chybě. „Jeden řádek byl zapsán špatně. Schválila to už rada města a musí to revokovat ještě zastupitelé. Co se týče lhůty 90 dnů, tak my nevíme, od kdy tato lhůta běží, zda je počátek 9. dubna a nebo vydané stanovisko od stavebního úřadu. Je to je návrh pana Kasymova,“ poznamenal mluvčí magistrátu.

Podnikatel Deníku své počínání ale ozřejmil. Zároveň byl velmi překvapen, že usnesení z 9. dubna není platné. „Devadesátidenní lhůta běží od vydání rozhodnutí stavebním úřadem, nikoliv od 9. dubna. Neznamená to, že to chceme oddalovat, až budeme mít razítko, začneme s demolicí,“ uvedl Kasymov. Na dotaz, proč s ní čekají, když s tím změna územního plánu nesouvisí, potvrdil, že jde o jakousi pojistku. „Ano, bereme to jako záruku. V minulosti už tu bylo mnoho projektů a ty zkrachovaly. My si chceme být už jen kvůli získání bankovního úvěru jistí, že pozemky projdou změnou územního plánu,“ dodal podnikatel.

Adam Klsák z hnutí KOA na dubnovém zastupitelstvu upozorňoval, že k demolici nemusí dojít i přesto, že zastupitelé vyjdou AF Company změnou územního plánu vstříc. Ani on netušil, že dubnové usnesení bylo chybné. „Bohužel, už na minulém zasedání zastupitelstva muselo být v problematice orientovaným přítomným či sledujícím zřejmé, že se naše město dobrovolně připravuje o jedinou existující páku na řešení otřesné situace v areálu pivovaru. Ba naopak, vedení města zcela bez vymahatelných záruk vyšlo vstříc více než kontroverzním investorům, kteří kdyby měli skutečný zájem situaci řešit, mohli tak nehledě na změnu územního plánu už dávno učinit. Je evidentní, že písemný příslib investorů započít demoliční práce do tří měsíců předložený na posledním zastupitelstvu nebude dodržen. Nyní, s revokací usnesení, by byla šance tento vývoj ještě zvrátit - ale neregistrujeme žádné signály, že by se tak mělo stát. Budoucnost řešení jednoho z aktuálně nejpalčivějších problémů Karlových Varů tak bude pravděpodobně ponechána na libovůli těch, kteří za jeho stav nesou největší díl odpovědnosti,“ okomentoval aktuální situaci Klsák.