O šest procent se od letošního 1. února zvýší platy lékařů v Karlovarské krajské nemocnici (KKN). U nelékařských pracovníků to bude o 2000 korun včetně další korekce u dvou kategorií sester s nejdelší praxí. To je závěr kolektivního vyjednávání všech odborových organizací Karlovarské krajské nemocnice s vedením KKN, které aktivně probíhalo už od října loňského roku. "Na základě dohody tak došlo od 1. února 2023 k navýšení mezd u středního zdravotnického personálu a lékařů dle předloženého návrhu odborových svazů," uvedla Markéta Singerová, mluvčí KKN.

Průměrná mzda lékaře se podle Singerové odvíjí i od počtu služeb, respektive přesčasové práce i úrovně dosaženého dalšího vzdělání a let praxe, nicméně základní mzda je ve všech kategoriích nad úrovní státní mzdové tabulky. Podle ročenky, kterou koncem října 2022 vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), byl průměrný plat lékaře v roce 2021 v přímo řízené nemocnici 103 739 hrubého měsíčně. Oproti předešlému roku vzrostl o 10 080 korun. Mzdy v ostatních nemocnicích – tedy soukromých, krajských, církevních a dalších – rostly pomaleji, v nich si lékaři loni v průměru přišli na 95 100 korun hrubého měsíčně. Plat zdravotních sester ve státních nemocnicích státních nemocnicích činil v roce 2021 v průměru 59 917 korun, v ostatních nemocnicích byla jejich mzda 50 551 korun.

Škálu domácí přípravy rozšířily především kvůli covidové pandemii on - line možnosti.
Dobrovolné domácí úkoly a jedině za jedna. Taková je praxe na tuhnické škole

"Průměrná mzda sester se stejně jako u lékařů odvíjí od počtu služeb, respektive přesčasové práce i úrovně dosaženého dalšího vzdělání a let praxe," zdůraznila možné rozdíly v platech mluvčí Singerová.

Odboráři v KKN šli do vyjednávání s cílem dohodnout se na zvýšení platů a pokračovat tak v dlouhodobém plánu dorovnávání mezd v několika kategoriích ke státním tabulkám, u ostatních pak udržení nad úrovní těchto tabulek. „S karlovarskými odborářskými kolegy jsme se shodli v návrhu a žádali vedení nemocnice o plošné přidání, nikoliv o procentuální, protože v našich pracovních týmech byly a jsou nízkopříjmové skupiny, bez nichž nemůžeme jako celek fungovat,“ uvedla vrchní sestra chirurgického oddělení Nemocnice Cheb, členka odborů, Zdeňka Semotánová.

Karlovarská krajská nemocnice zaměstnává více než 250 lékařů a přibližně 800 sester. "Přepočteno na úvazky, ve skutečnosti je jich více, ale ne každý má úvazek 1,0. Navíc bylo dohodnuto dorovnání mezd nastupujícím mladým lékařům v kategoriích L1 a L2 a zároveň sestrám s delší praxí k úrovni státních tabulek," doplnila mluvčí Singerová. Mimo jiné byl navýšen příspěvek na penzijní připojištění.

Karlovarská krajská nemocnice provozuje nemocnici v Karlových Varech a Chebu. Nemocnice v Karlových Varech disponuje v současné době 432 lůžky a pracuje tam více než 1 200 zaměstnanců. Nemocnice v Chebu provozuje na 241 lůžek a má více než 500 zaměstnanců.