Opět na chvostu celé České republiky a žádné vyhlídky k lepším zítřkům. Lidé v Karlovarském kraji za 3. kvartál letošního roku brali tradičně nejméně peněz z České republiky, a navíc se reálná hodnota jejich platů oproti stejnému období loňského roku propadla o téměř 11 procent. Tyto aktuální údaje zjistili analytici Českého statistického úřadu Karlovy Vary.

"Ve třetím čtvrtletí letošního roku v Karlovarském kraji vzrostla sice průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku o 5,3 procenta, reálně však zaznamenala pokles o 10,5 procent," informovala Jana Špačková ze statistického úřadu. Lidé sice mají vyšší platy, koupí si za ně ale méně než v loňském roce.

A kolik podle analytiků berou obyvatelé Karlovarského kraje v průměru měsíčně? "Průměrná hrubá měsíční mzda v tomto sledovaném období činila 34 995 korun. Kvůli tomu zůstává Karlovarský kraj i nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní. Průměrná mzda v České republice dosáhla totiž ve třetím kvartálu 39 858 korun, obyvatelé našeho kraje tedy pobírají měsíčně o 4 863 korun méně, než je republikový průměr," konstatovala Špačková.

Lidé z nejmenšího kraje tak mohou jen tiše závidět těm, co pracují v Hlavním městě Praha, kde berou zaměstnanci tradičně nejvíce. V tomto čtvrtletí měli průměrnou měsíční mzdu 48 712 korun, což je o 13 717 korun více, než mají lidé v Karlovarském kraji. Kraj, který má nejnižší platy jako druhý v pořadí, je pak Pardubický, kde berou lidé o 734 korun více než v tom Karlovarském.

Za poklesem reálné mzdy může rekordní inflace, spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly podle Špačkové o 17,6 procenta.

Statistici se také zajímali, jak se měnila mzda za první tři letošní kvartály oproti těm loňským. "Nominálně se zvýšila o 5,5 procenta a dosáhla tak hodnoty 34 107 korun. S ohledem na vývoj spotřebitelských cen však došlo k poklesu reálných mezd v kraji o 8,2 procenta," dodala zaměstnankyně statistického úřadu.