Podle ní plzeňské zastupitelství vyčká na výsledky právě probíhajících kontrol činnosti právnické fakulty. Ty provádí sama fakulta, vedení univerzity i akreditační komise. „Časový horizont vyhodnocení a stanovení dalšího postupu ve věci lze očekávat v řádech měsíců,“ uvedla Zelená.

Na fakultě to i nadále vře. Těsně před tím, než její nový šéf Jiří Pospíšil zastavil rigorózní řízení, obhajovali své doktorské práce ještě tři studenti. Stalo se tak v pondělí 5. října před komisí, ve které seděl i bývalý proděkan Milan Kindl, a Pospíšil o tom nevěděl. Studenti by měli získat titul JUDr. Aby fakulta předešla spekulacím, rozhodla se zveřejnit jejich jména. Jsou to předseda karlovarského občanského sdružení Mladí duchem a zaměstnanec advokátní kanceláře Ronald Němec, Marek Šlégl a David Petrilák. Jejich jména visí na stránkách plzeňské právnické fakulty.

„Bratr vystudoval a obhájil práci standardním způsobem. Byla vytištěna již 9. listopadu 2008 a navíc je kdykoli připraven obhájit ji před jakýmkoli kolegiem, které mu bude určeno,“ uvádí v písemném prohlášení bratr Ronalda Němce, Robert Němec, který rigorózní práci i rozeslal médiím. Při obhajobě práce prý musel být bývalý proděkan Kindl přítomen, protože ji Němcovi i konzultoval.

S ohledem na současnou situaci požádal Pospíšil profesora Karla Eliáše, aby všechny tři práce posoudil, zda vyhovují standardům kladeným na kvalifikační práci tohoto druhu.

Poté budou zpřístupněny v univerzitní knihovně. Pozastavení rigorózních řízení je jedním z opatření, která Pospíšil přijal na začátku tohoto týdne. Chce tak předejít dalším neprůhledným situacím na fakultě v období, které je poznamenáno několika aférami.