Západočeská univerzita konečně zveřejnila hlavní viníky kauzy na plzeňských právech. Podle zprávy zpracované právnickou fakultou a podepsané rektorem Josefem Průšou jimi jsou bývalý děkan Jaroslav Zachariáš, exproděkani Ivan Tomažič a Milan Kindl a bývalý šéf senátu Daniel Telecký.

Zpráva uvádí asi devět konkrétních případů nestandardních postupů. Za nejzávažnější považuje fakulta porušení vysokoškolského zákona v části, která se týká kurzů celoživotního vzdělávání.

„Jedním z největších problémů fakulty v uplynulém období byla realizace dvouletého programu celoživotního vzdělávání Veřejná správa – CŽV. Garantem programu byl Daniel Telecký a rámcová smlouva zajišťovala účastníkům kurzu automatické přijetí do bakalářského studijního programu Právní specializace po jeho ukončení,“ uvádí ve zprávě Josef Průša.

Titul bakalář získaly takovým postupem na tři stovky absolventů. Protože se ale jedná o pochybení školy, ztráta titulu hrozí pouze devíti z nich, kterým byly nalezeny další nesrovnalosti.

Nejzávažnějším pochybením je však skutečnost, že poté, co fakulta v prosinci 2004 ztratila akreditace v doktorských studijních oborech Správní právo a Teorie práv, vedení fakulty nadále přijímalo studenty ke studiu v oboru Správní právo a toto studium zavedlo jako studium v oboru Občanské právo s podoborem Správní právo.

„Tím děkani Milan Kindl a Jaroslav Zachariáš obcházeli zákon o vysokých školách. Tuto praxi akceptoval i Ivan Tomažič, který od roku 2006 jako proděkan pro vědu stál i v čele oborové rady studijního programu, která řídí na fakultě doktorské studium,“ vysvětluje Průša.

Zároveň umožňoval pokračování studia i u těch studentů, kteří prokazatelně za hodnocené období nesložili žádnou zkoušku, nebo se neúčastnili konferencí a seminářů.

Ve zprávě figurují i další jména, například bývalých učitelů fakulty Ondřeje Davida a Jana Suchého. Jejich provinění jsou ale podstatně menší než u hlavních aktérů kauzy.

(s využitím ČTK)